Liikmelisus.
Aruandeperioodi alguses oli Arhivaaride Ühingus kokku 144 liiget
Aruandeperioodi jooksul on ühingusse vastu võetud 4 liiget: Kaia Mägi, Krista Rosalka, Pille Elismäe ja Milvi Kütt.
Lahkunud on kokku 2 liiget: Heidi Vilson omal soovil ja Ülle Ainola surma tõttu.
Seega on käesoleval hetkel ühingus kokku 146 liiget.

Aasta jooksul toimunud üritused
2011. aasta suvel toimus reis Ruhnu.
18. novembril 2011 toimus nö arhiivinduse lahkumisüritusena ekskursioon Riigikantseleis. Traditsiooniliselt leidis aset jõulupidu, mis peeti 13. jaanuaril k.a. Komandandi majas
Märkimisväärne on, et käesoleval aastal jõuti lõpuks lõpule 2005. aastal aset leidnud rahvusvahelise arhiivikonverentsi "Eesti arhiivid Euroopa kontekstis" kogumiku väljaandmisega. Käesolevaks hetkeks on kogumik trükkimisel.
Kõige olulisemaks tegevuseks 2012. aastal on kahtlemata olnud arhivaari kutsestandardi töörühma tegevus. Aruandeperioodi lõpuks on kutsestandardi põhiversioon välja töötatud, mis üldkoosoleku ajaks on saadetud ka laiemale arvamusringile. Käesoleval hetkel on plaan kutsestandard 2012. aasta jooksul ilmtingimata vastu võtta, mille järel hakkab ühing taotlema kutset omistava organi staatust.